checkpoint.rs

Najobimnija zbirka javno dostupnih podataka iz Srbije na jednom mestu sa svim ključnim informacijama.

Portal Vam daje mogućnost da tražite potencijalne klijente, proveravate njihove platežne sposobnosti i poslovanje do detalja, uvid u imovinu pokretnu i nepokretnu, takođe da pratite svakodnevno bitne promene koje mogu da Vam pomognu da donesete odluku kako ćete poslovati sa njima u budućnosti, i na kraju kako da naplatite potraživanja.

Najšire shvatanje boniteta, kao kvaliteta celine ekonomskih pojava i procesa u preduzeću temelji se na oceni potencijala. Polazi se od analize završnih računa, te se korišćenjem dinamičkih pokazatelja nastoje otkriti slabe i jake strane preduzeća, vidljive u njegovim završnim računima. Statistička analiza završnih računa, kao prvi korak ocene boniteta, sprovodi se najčešće linearnom analizom diskiriminacije. Rezultat ovog postupka jeste izbor relavantnih pokazatelja i njihova kombanicija. Od mnoštva različtih pokazatelja najčešće korišćeni su : rentabilnost ukupnog ulaganja, udio vlastitog kapitala u ukupnom kapitalu, stopa povraćaja kapitala. Pokazatelji se temelje na koncepciji gotovinskih tokova (cash flow-a), jer je gotovinski tok (cash flow) veličina koja odražava sposobnost preduzeća za samofinansiranje investicija, podmirenje dugova, stvaranje i povecanje likvidnih rezervi i raspodele dobitka.

Nakon te analize sledi kvalitativna analiza. Kvalitativnom analizom situacije želi se utvrditi orijentacija preduzeća prema kupcu i potrebama kupaca, tržišna pozicija preduzeća i njegovih proizvoda i inovativnost. Ukratko rečeno utvrđuje se otvorenost preduzeća promenama na tržištu.

Na temelju analize podataka završnih računa i analize situacije preduzeća, svako pojedinačno preduzeće se svrstava u jedan od šest mogućih razreda boniteta:

U prvom i drugom razredu su preduzeća u kojima ni podaci o bilnasu ni situacija u preduzeću ne upućuje na ugroženost preduzeća.

Od trećeg do petog razreda su preduzeća koja se, ili na temelju bilansa ili na temelju situacije preduzeća, zaključuje o mogućoj ugroženosti, dok se u šestom razredu nalaze preduzeća čiji bilans odražava postojanje značajne ugroženosti preduzeća.

Klasifikacija preduzeća u jedan od razreda boniteta nije konačna ocena o bonitetu. Sve se češće boniteti ocenjuju u kraćim razdobljima, svaka tri meseca. Ovakav postupak ocene boniteta čini transparentnim sva negativna i pozitivna svojstva preduzeća, omogućuje utvrđivanje potencijalne snage i potencijalnih slabosti preduzeća. Osnovni cilj ocjene boniteta kompanije Info Point doo je upoznavanje rizika i šansi u poslovanju nekog preduzeća.

Budite u toku!

Prijavite se na našu mail listu da bi ste dobijali blagovremena obavještenja o novinama u našoj kompaniji!